งานวันประมงแห่งชาติครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 ระดับประเทศ

ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558

งานวันประมงแห่งชาติครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 ระดับประเทศในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณท่าน้ำวัดโบสถ์ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีการจัดงานเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติกรมประมงได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 89,000,000 ตัวสำหรับกรมประมงร่วมกับจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานวันประมงแห่งชาติครั้งที่ 32 นะท่าน้ำวัดโบสถ์โดยมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการ ประมงในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตเพื่อให้เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมีการแข่งขันแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำการแข่งขันรับประทานอาหารแปรรูปการเล่นเกมตกปลาพาโชคนอกจากนี้กำหนดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะท่าน้ำวัดโบสถ์จำนวน 3,000,890 ตัว

 
 

  ข่าวโดย...ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จ.ระยอง

ภาพโดย...ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จ.ระยอง